Siste saker

  • Sak 17/1618 - Klage på bil

    Kjøp av en 2009-modell Skoda Superb Elegance 160 DSG. Klage på flere forhold, deriblant spon i motoroljen. Krav om heving og erstatning, subsidiært prisavslag. Ikke medhold.
  • Sak 18/220 - klage på Cybex Pallas

    Kjøp av bilstol. Private parter. Klage på at stolen var mer brukt enn opplyst, samt skitten, muggen og illeluktende. Prinsipalt krav om heving, subsidiært prisavslag. I begge tilfeller kreves renter. ...
  • Sak 18/171 - klage på bil

    Spørsmål om fristen for å klage saken inn for Forbrukerklageutvalget er overholdt. Utvalget fant at fristen var oversittet og avviste saken fra realitetsbehandling.
Login for redigering