Siste saker

  • Sak 17/638 - Klage på håndverkertjeneste

    Klage på mangelfullt murerarbeid. Saken ble avvist da den delvis gjaldt et næringslokale og også var uegnet til skriftlig behandling.
  • Sak 17/583 - Klage på drillutstyr

    Klage på manglende oppfyllelse av forliksavtale etter manglende levering av drillutstyr. Kravet var erkjent, og utvalget fant derfor saken måtte avvises av kompetansegrunner.
  • Sak 17/572 - klage på bord

    Kjøp av bord. Klage på at bordet var mindre enn det som ble opplyst før kjøpet. Spørsmål om det er inngått bindende avtale om retur av bordet. Krav om heving. Medhold.
Login for redigering