Siste saker

  • Sak 17/1365 - Klage på bil

    Kjøp av bruktbil fra forhandler. Klage på rust og lakkslipp. Krav mot selger, bakenforliggende salgsledd og garantiutsteder. Prinsipalt krav om heving, subsidiært prisavslag, atter subsidiært utbedrin...
  • Sak 17/1354 - klage på håndverkertjeneste

    Klage på diverse snekkerarbeid. Utvalget fant at saken ikke var egnet for skriftlig saksbehandling. Avvist som bevisuegnet.
  • Sak 17/1342 - Klage på hund

    Salg av hund. Tvist om hevingsoppgjør. Spørsmål om kjøperen er forbruker. Saken avvist fra behandling på grunn av manglende kompetanse.
Login for redigering