Statistikk fra Forbrukerklageutvalget

 Utvalgt statistikk over Forbrukerklageutvalgets virksomhet.


Antall innkomne saker i årene 2000 - 2014:

 

År            Saker

2000        654

2001        531

2002        667

2003        628

2004        648

2005        741

2006        906

2007        920

2008        1029

2009        1216

2010        1214

2011        1302

2012        1480

2013        1463

2014        1768

Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som vart avgjord i åra 2011 - 2014:
Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som vart avgjord i åra 2011 - 2014:
 2011201220132014
Medhold33323231
Delvis medhold31333330
Ikke medhold25252524
Avvist5445
Henlagt7777,5
Ikke Kategorisert2,5
Tal på avgjorte saker fordelt på vare- og tenestegrupper i åra 2011 - 2014:
Tal på avgjorte saker fordelt på vare- og tenestegrupper i åra 2011 - 2014:
Klageobjekt2011201220132014
Angrerett16182030
Båt52383952 (39 nye båtar)
Bil356414430567 (16 nye bilar)
Brunevarer82858754
Bygningsartiklar24414447
Dyr29424738
Handverkartjenester187212204254
Kvitevarer41505126
Innbo og Interiør55525177
Andre kjøretøy54696570
Klede og tekstilar23363424
Mobil- og andre telefonar62716144
Møblar36343533
Lagt bort (henlagt)859393117
Diverse15614511788
Mangl./forsinka levering--1710
Sum1258140013951577
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 13.03.2017 12:38