FTUs medlemmer

Forbrukertvistutvalget består av 19 medlemmer som oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Gjeldende periode er fra 2017-2021. 

 

Leder:
Professor Trygve Bergsåker, Øvre Eiker
 
Nestledere:
Førsteamanuensis Markus Hoel Lie, Tromsø
Professor Hilde Hauge, Bergen
Førsteamanuensis Harald Benestad Anderssen, Oslo
Seniorrådgiver Janicke Wiggen, Oslo  

Medlemmer:
Advokat André Fimreite, Oslo
Advokat Dag Trygve Berntsen, Bodø
Advokat Henrik Tore Dahl, Oslo
Advokat Jon Fors-Skjæveland, Oslo
Seniorrådgiver Torgeir Øines, Bodø
Advokat Mette Thorne Lothe, Oslo
Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen, Stjørdal
Advokat Tien Duc Nguyen, Oslo
Advokat Signe Eriksen, Stavange
Advokat Jon-Andreas Lange, Oslo
Advokat Monica Eidem Haugen, Trondheim
Advokat Camilla Tellefsdal Robstad, Oslo
Advokat Anders Aasland Kittelsen, Oslo
Advokat Camilla Stenumgård, Oslo
 

Sist endret 31.01.2017 10:55