Regler for saksbehandlingen i FTU

I forbrukertvistloven er det egne regler for saksbehandlingen i FTU. På enkelte områder vil domstolsloven, tvisteloven og forvaltningsloven utfylle reglene for saksbehandlingen. Nedenfor finner du også de mest sentrale lovene som FTU anvender ved avgjørelse av forbrukertvister. Lenkene åpnes i nytt vindu på Lovdatas internettsider.

 

Hovedregelverk for saksbehandlingen:

 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedregelverk i de sakene FTU behandler:

 
 
 
 
Sist endret 20.08.2015 12:05