Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget

Forbrukertvistutvalget (FTU) har et sekretariat som sørger for saksforberedelse og saksavvikling. Sekretariatet kommuniserer med partene, og har til oppgave å gjøre publikum kjent med FTU og de vedtakene som blir fattet. 


Telefontid


Sekretariatet har telefontid fra kl. 9:00–11:15, og fra kl. 11:45–14:30 hele året, med unntak av juli måned da vi holder stengt. Unntaksvis kan telefonen være ubetjent også innenfor den oppgitte telefontiden i forbindelse med møter og lignende. Vi viser i den forbindelse til de ansattes direkte telefonnummer og e-postadresser, som fremgår nedenfor.

Dersom du ønsker å sende en e-post direkte til en av våre ansatte, er adressen

Fornavn.etternavn@forbrukertvistutvalget.no

Aslaug Skrede Gauslaa
Direktør
Direktetelefon: 47 48 63 52

Silje Foldøy Grutle
Seniorrådgiver
Direktetelefon: 47 45 19 00 

Torunn Hoem Brunsvik
Rådgiver 
Direktetelefon: 47 48 04 62

Maria Isabel Frang
Førstekonsulent 
Direktetelefon: 47 48 48 92
  
Anne Mette Eikrem
Rådgiver 
Direktetelefon: 47 48 48 87
 
Pål Harald Asknes
Seniorrådgiver 
Direktetelefon: 47 48 48 14

Sue Ellen Filberg
Sekretær
Direktetelefon: 47 48 48 50 
 
Shazia Simab Ghazanfar
Konsulent
Direktetelefon: 47 48 47 97

Thea Åhsbom Kristiansen
Førstekonsulent
Direktetelefon: 47 46 75 53

Marie Grønvik
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 01 50 

Sist endret 17.02.2017 12:39