Statistikk FRA FTU

Utvalgt statistikk over Forbrukertvistutvalgets virksomhet.
 
Antall innkomne saker i årene 2000 - 2014:
 

År

 

2000 654

2001 531

2002 667

2003 628

2004 648

2005 741

2006 906

2007 920

2008 1029

2009 1216

2010 1214

2011 1302

2012 1480

2013 1463

2014 1768

 

Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som ble avgjort i årene 2011 - 2014:

 
 

 

2011

2012

2013

2014

Fullt Medhold

33

32

32

31

Delvis Medhold

31

33

33

30

Ikke Medhold

25

25

25

24

Avvist

5

4

4

5

Henlagt

7

7

7

7.5

Ikke Kategorisert       2.5
 
Antall avgjorte saker fordelt på vare- og tjenestegruppe i årene 2011 - 2014:
 
 

Klageobjekt

2011

2012

2013

2014

Angrerett

16

18

20

30

Båt

52

38

39

52 (39 nye båter)

Bil

356

414

430

567 (16 nye biler)

Brunevarer

82

85

87

54

Bygningsartikler

24

41

44

47

Dyr

29

42

47

38

Håndverkertjenester

187

212

204

254

Hvitevarer

41

50

51

26

Innbo og interiør

55

52

51

77

Andre kjøretøy

54

69

65

70

Klær, tekstiler og sko

23

36

34

24

Mobil- og andre telefoner

62

71

61

44

Møbler

36

34

35

33

Henlagt

85

93

93

117

Diverse

156

145

117

88

Ukategorisert

0

0

 

46

Mangl. /fors. levering

 

 

17

10

Sum 1258 1400 1395 1577