Statistikk FRA FTU

Utvalgt statistikk over Forbrukertvistutvalgets virksomhet.
 
Antall innkomne saker i årene 2000 - 2013:
 

År

 

2000 654

2001 531

2002 667

2003 628

2004 648

2005 741

2006 906

2007 920

2008 1029

2009 1216

2010 1214

2011 1302

2012 1480

2013 1463

 
Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som ble avgjort i årene 2010 - 2013:
 
 

 

2010

2011

2012

2013

Fult Medhold

32

33

32

32

Delvis Medhold

31

31

33

33

Ikke Medhold

26

25

25

25

Avvist

5

5

4

4

Henlagt

7

7

7

7

 
Antall avgjorte saker fordelt på vare- og tjenestegruppe i årene 2010 - 2013:
 
 

Klageobjekt

2010

2011

2012

2013

Angrerett

30

16

18

20

Båt

55

52

38

39

Bil

390

356

414

430

Brunevarer

93

82

85

87

Bygningsartikler

12

24

41

44

Dyr

42

29

42

47

Håndverkertjenester

225

187

212

204

Hvitevarer

34

41

50

51

Innbo og interiør

35

55

52

51

Andre kjøretøy

58

54

69

65

Klær og tekstiler

22

23

36

34

Mobil- og andre telefoner

41

62

71

61

Møbler

44

36

34

35

Henlagt

84

85

93

93

Diverse

86

156

145

117

Ukategorisert

0

0

0

17

Sum

1251

1258

1400

1395